Om Massivtre

Mange har hørt om massivtre – men hva er det? Massivtre vokser ikke i skogen. Dette er et treprodukt hvor flere lag med planker presses og limes sammen. De ulike lagene legges ikke i samme retning, men krysses i forhold til hverandre. Dette skaper et svært sterkt og stabilt materiale – som kan brukes til for eksempel bærende vegger, gulv og tak.

Høghytta har valgt å benytte massivtre av høy kvalitet på grunn av en lang rekke positive egenskaper:

Bedre byggemateriale

Massivtre har flere fordeler sammenliknet med vanlig trevirke. Utnyttelsesgraden er mye høyere både i fremstilling og bruk. Vi sparer også mye i transport fordi vi prefabrikkerer de ulike elementene og detaljene. Derfor frakter vi kun det vi trenger ut til byggeplassen.

Mer bærekraftig

Tre binder karbondioksid. I tillegg kreves det mye mindre energi å produsere massivtre enn betong og stål. Energiforbruket for å produsere massivtre er kun 50 prosent av forbruket for å produsere betong og så lite som én prosent av forbruket for å produsere stål.
CO₂-regnskapet er faktisk positivt for massivtre – ettersom det lagrer betydelig mer CO₂ enn det man forbruker for å produsere og frakte materialet.
Massivtre er også svært sterkt. Når vi konstruerer bygg i massivtre kan vi gå ned på dimensjonene – noe som fører til mindre materialforbruk.

Større holdbarhet

Levetiden for et bygg som en konstruert i massivtre er betydelig lenger enn et tilsvarende trebygg som er konstruert på en mer konvensjonell måte.

Bedre brannsikkerhet

Det høres kanskje rart ut, men massivtre er svært brannsikkert. Materialet tåler svært høy temperatur og klarer i tillegg å stå imot direkte flammer over tid. Materialet mister ikke styrke eller struktur i høy varme slik stål og betong gjør.
Dersom massivtre begynner å brenne, skjer det sakte. Når det ytterste laget forkuller, skaper det et beskyttende lag for de andre lagene i laminatet.

Bedre inneklima

Massivtre gir et veldig godt og jevnt inneklima ettersom det tar lang tid å varme opp og kjøle ned. Tre er et materiale som puster og som har god evne til å binde fuktighet.

Raskere byggeprosess

Ettersom de ulike trekomponentene leveres som et «byggesett» tar det svært kort tid å sette opp. Massivtre veier mindre enn stål og betong – og krever derfor mindre grunnarbeid. Det gjør at det blir mindre støv og smuss på byggeplassen.

Bedre isolasjon

Massivtre isolerer på en naturlig, pustende og svært god måte – mot både kulde og varme.

Bedre lyd

Massivtre er kjent for å isolere godt mot støy utenfor bygget – og for å skape et svært behagelig lydbilde innendørs.

HØG Hytta | 2024